پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- محصولات دانش بنیان
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/26 | 

فراورده‌های دانش بنیان
• مواد شیمیایی 
• جاذب ها و کاتالیست ها 
• عرقیات، اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی
 • فراورده‌های زیست فناوری 
• دستگاه‌ها و تجهیزات

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find-1.116.94.fa.html
برگشت به اصل مطلب