پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- آنالیز شیمیایی
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/8 | 
• انجام آزمونهای تعیین ماهیت ترکیبات و حلالهای آلی (به روش GC-MS)
• انجام آزمونهای فیزیکوشیمیایی فرآورده های نفتی و شناسایی و تعیین ماهیت نوع فرآورده به روش GC-MS
• اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات نباتی (...,OCPs, OPPs) در مواد غذایی و محصولات کشاورزی به روش های GC-FID, GC-FPD, GC-ECD,GC-MS,HPLC-DAD-FLD
• اندازه گیری ترکیبات و آلاینده های آلی (TPHs,PAHs,PCBs,POPs,OCPs,BTEX) به روش های کروماتوگرافی
• اندازه گیری ترکیبات آلی فرار در بافت های مایع و جامد به روش GC-MS-Headspace Analyzer
• اندازه گیری مایکوتوکسین ها، آفلاتوکسین ها و ... در مواد غذایی و سایر فرآورده ها به روش HPLC-FLD
• اندازه گیری باقیمانده داروها در فرآورده های خام دامی به روش های کروماتوگرافی
• اندازه گیری ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد موثره در میوه و سبزیجات، مکمل های غذایی و ... به روش HPLC
• اندازه گیری آنیون ها به روش اسپکتروفتومتری UV-Visible
• اندازه گیری فلزات سنگین (As,Pb,Cd,Hg,Cr,Mn,Fe,Zn,Co,Ni) به روش جذب اتمی FAAS و GF-AAS
• اندازه گیری آلاینده های آلی و فلزی در نمونه های بیولوژیکی مانند پلاسمای خون، ادرار و بافت های زنده
• شناسایی ترکیبات آلی، معدنی و پلیمری به روش FT-IR مجهز به سل های مایع، جامد و ATR
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.168.81.fa
برگشت به اصل مطلب