پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- خدمات آزمایشگاهی شیمی
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۸ | 

• اندازه‌گیری مساحت سطح ویژه (BET) و تخلخل حجم و توزیع منافذ

• آزمون‌های مطابقت با استاندارد بیش از صد فراورده مواد غذایی، کشاورزی، بسته‌بندی، تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی

• آزمون‌های خوداظهاری محیط زیست و مدیریت پسماند، پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب واحدهای تولیدی و بیمارستان‌ها

• آزمون‌های کلاسیک شامل ضریب شکست، دانسیته، ویسکوزیته، تقطیر جزء به جزء، نقطه انجماد و نقطه اشتعال

• اندازه‌گیری وزن مخصوص (دریافت کاتالوگ)، Consistency (دریافت کاتالوگ) و افت سیال دوغاب سیمان (دریافت کاتالوگ)

• انجام آزمون‌های الکتروشیمیایی (ولتامتری، پتانسیومتری، امپدانس، ...) (دریافت کاتالوگ)

• آزمون‌های مشخصه‌یابی فراورده‌های نفت

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.169.82.fa
برگشت به اصل مطلب