پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- تازه ها
بازدید معاون محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی از پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | 

جناب آقای دکتر پور عابدی معاون محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی به دعوت پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی در روز سه شنبه مورخ  ۹۶/۰۲/۲۶ در محل پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی حضور یافته و ضمن بازدید از قسمت های مختلف، در جریان آخرین فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی این پژوهشکده قرار گرفتند. همچنین در شروع این بازدید، مراسم رونمایی از دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره معلق با حضور جناب آقای دکتر پور عابدی معاون محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، جناب آقای مهندس ربانی ریاست محترم پارک علم و فناوری البرز، جناب آقای دکتر ایرانپور مدیر محترم گروه پژوهشی فرایند جهاد تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران برگزار گردید. 

بی

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.206.124.fa
برگشت به اصل مطلب