پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- تازه ها
پایش آلودگی میکروبی خطوط لوله انتقال نفت و سیستم تزریق آب در جزایر خارگ و سیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | 
در پی عقد قرارداد پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی با شرکت نفت فلات قاره ایران در خصوص بررسی کارایی عملکرد مواد بایوساید مصرفی در شرکت نفت فلات قاره ایران، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی این پژوهشکده با اعزام کارشناسان توانمند خود به مناطق عملیاتی خارگ و سیری ،اقدام به پایش آلودگی میکروبی روی سیستم تزریق آب این مناطق عملیاتی  نمودند.کارشناسان این پژوهشکده با انجام تست های ویژه روی بخش های فیلتر های شنی و برج های هوازدا در این مناطق عملیاتی، آلودگی میکروبی این تجهیزات را مورد بررسی قراردادند. همچنین کارایی بایو سایدهای مصرفی شرکت نفت فلات قاره ایران، به طور هم زمان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. 
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.206.163.fa
برگشت به اصل مطلب