پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- تازه ها
پذیرش مقاله اعضای محترم هیأت علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۸ | 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، مقاله علمی اعضای محترم هیأت علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی، جناب آقای مهندس عباس بایگان و آقای مهندس عباس جعفری جید،   با عنوان: "مهندسی ژنتیک و پرورش  GMO ها در ماهیان" در بیست و پنجمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران پذیرفته شد. با توجه به افزایش جمعیت جهانی و لزوم تولید و مصرف محصولات غذایی تراریخته (Genetic Modified Organisms) یا GMOها     (دست کاری ژنتیکی شده)، در این مقاله فرایند تولید محصولات تراریخته به کمک هورمون رشد در ماهیان، به ویژه در ماهی سالمون به عنوان نخستین غذای حیوانی که با کمک مهندسی ژنتیک بر سر سفره ها حاضر می شود، بیان شده است.
این کنگره در تاریخ ۵ و ۶ اردیبهشت ماه سال ۹۷ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار خواهد شد. 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.206.165.fa
برگشت به اصل مطلب