پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- تازه ها
بازدید معاون محترم پژوهش و فناوری شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی از پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۵ | 
سرکار خانم دکتر جدا، معاون محترم پژوهش و فناوری شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به همراه سرکار خانم دکتر شیبانی مدیر محترم فناوری معاونت پژوهش و فناوری از بخش های مختلف پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی بازدید نمودند. این بازدید به منظور بررسی توانمندیهای پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی در جهت رفع نیازمندی های شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام گرفت.
خانم دکتر جدا با بیان اینکه سیاست نوین در این شرکت بر پژوهش محصول محور و د ر راستای رفع نیاز صنایع و شرکت های زیر مجموعه می باشد به ایجاد شبکه تحقیقاتی برای بهبود فناوری های موجود در دانشگاه ها تأکید نمودند.
ایشان حوزه کاتالیست، پایه کاتالیست، بهینه سازی مصرف آب، شیمی آب و افزایش کیفیت محصولات تولیدی در شرکت را از جمله نیازهای اساسی این شرکت اعلام نمودند.
سرکار خانم دکتر جدا توانمندی های موجود در پژوهشکده را موجب دلگرمی صنعت و این شرکت اعلام نموده و بر همکاری مابین پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی تأکید نمودند.
مقرر گردید زمینه ه ای همکاری در جلسات آتی مورد ارزیابی قرار گرفته و زمینه برای عقد قراردادهای پژوهشی و خدمات تخصصی فراهم گردد.
در ابتدای این بازدید دکتر مسعود کمبرانی رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی توضیحاتی در مورد مراکز و گروه ها و زمینه های فعالیت پژوهشکده ارائه نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.206.166.fa
برگشت به اصل مطلب