پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- تازه ها
قرارداد تأمین دانش فنی و احداث واحد تولید کاتالیست HDS نفتا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/1 | 
قرارداد تأمین دانش فنی و احداث واحد تولید کاتالیست HDS نفتا بین پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور منعقد گردید.
این قرارداد به امضاء کمبرانی رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و جلیل زاده مدیر مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور رسیده است.
این قرارداد در راستای استفاده از دانش فنی بومی و جهت ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی کشور و رفع نیاز صنایع پالایشگاهی به این کاتالیست مهم اجرا می­گردد.
کمبرانی ضمن بیان موارد فوق افزود، این قرارداد در مدت ۸ ماه به اجرا در می­آید و با اجرای آن با استفاده از ماده بوهمیت تولیدی در کارخانه آذرشهر، روزانه یک تن کاتالیست HDS (گوگردزدایی از نفتا) به روش اکسترود تولید خواهد شد.
لازم به ذکر است دانش فنی مربوط به تولید کاتالیست HDS در گروه پژوهشی جاذب ها و کاتالیست این پژوهشکده ایجاد شده و تأییدیه های لازم را اخذ نموده است.


                     
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.206.167.fa
برگشت به اصل مطلب