پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- تازه ها
تولید و فروش پیش برنده هیدرات و بازدارنده هیدرات (آنتی هیدرات)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/8 | 
گروه پژوهشی مهندسی فرآیند با تکیه بر دانش به روز و تجهیزات پیشرفته اقدام به تولید و فروش پیش برنده هیدرات و بازدارنده هیدرات نموده است. همچنین امکان تولید سفارشی این محصولات براساس روش های پیشرفته علمی در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران مهیا می باشد. 

تلفن تماس: ۰۲۶۳۴۷۶۴۰۵۰ داخلی ۱۱۱۰ (آقای مهندس رضاخانی) 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find-1.206.180.fa.html
برگشت به اصل مطلب