پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- امکانات
امکانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 

دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد
AWT IMAGE
  • دستگاه اندازه گیری افت سیال سیمان حفاری
AWT IMAGE
  • دستگاه اندازه گیری وزن مخصوص دوغاب سیمان حفاری
  • دستگاه پتانسیوگالوانواستات
                     
  • کوره تحت اتمسفر خنثی
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.211.150.fa
برگشت به اصل مطلب