پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- گواهینامه ها و جوایز
گواهینامه ها و مجوزها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | 
رتبه ها و جوایز

​​آزمایشگاه همکار نمونه ۱۳۹۰ -۱۳۹۳-1398  سازمان ملی استاندارد
 

رتبه‌ها و جوایز

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.217.182.fa
برگشت به اصل مطلب