پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- استخدام
کارآموز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | 

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران در رشته های شیمی و مهندسی شیمی

کارآموز جذب می نماید. 

ننننن

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۴۷۶۴۰۵۰-۰۲۶ تماس حاصل نمائید. 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.235.136.fa
برگشت به اصل مطلب