پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- امکانات
امکانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/4 | 
آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز.
 • سالن پایلوت مجهز به سیستم خلا و خطوط بخار، آب گرم و سرد، روغن داغ، هوای فشرده.
 • واحد پایلوت تهیه پایه گاما آلومینای کروی با ظرفیت تولید ۵ کیلوگرم در روز.
 • سه دستگاه کوره با قابلیت برنامه ریزی دمایی تا ۱۲۰۰درجه سانتیگراد.
 • دستگاه اکسترودر با جک هیدرولیکی و قابلیت تولید دانه های اکسترودی در شکل های مختلف.
 • دستگاه تلقیح تر مجهز به موتور چرخشی قابل تنظیم و سیستم کنترل دمایی.
 • دستگاه تلقیح خشک مجهز به موتور چرخشی قابل تنظیم و سیستم کنترل دمایی.
 • خشک کن سینی دارنیمه صنعتی.
 • الک-شیکر با قابلیت برنامه ریزی دمایی.
 • سه دستگاه آون با ظرفیت ۴۵ لیتر.
 • دستگاه تبخیر در خلاء.
 • کوره و آوه نیمه صنعتی با قابلیت برنامه ریزی دمایی.
تلفن تماس : ۰۹۱۲۴۴۵۵۴۹۱ (خانم شهیدیان)
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.246.146.fa
برگشت به اصل مطلب