پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- امکانات
امکانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/27 | 

تجهیزات آنالیز و شناسایی :
 • آنالیز اندازه گیری مساحت سطح و تخلخل (BET)
 • آنالیز XRD
 • آنالیز XRF
 • FTIR
 • اندازه گیری سایز ذرات به کمک DLS
 • آنالیز حرارتی TGA-DTA
 • آنالیز UV
 • آنالیزهای عنصری ICP، AAS
 • آنالیز VSM
 • آنالیز Contact angle
 • آنالیز برنامه ریزی دمایی TPR، TPD
 • آنالیز RMS
 • آنالیز TEM
 • آنالیز XPS
 • آنالیز FESEM-EDS-Mapping
 • آنالیز Total sulfur
 • آنالیز سرندی

آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز: 
 • سالن پایلوت مجهز به سیستم خلا و خطوط بخار، آب گرم و سرد، روغن داغ، هوای فشرده
 • واحد پایلوت تهیه پایه گاما آلومینای کروی با ظرفیت تولید ۵ کیلوگرم در روز
 • دستگاه اکسترودر با جک هیدرولیکی و قابلیت تولید دانه های اکسترودی در شکل های مختلف
 • دستگاه تلقیح تر مجهز به موتور چرخشی قابل تنظیم و سیستم کنترل دمایی
 • دستگاه تلقیح خشک مجهز به موتور چرخشی قابل تنظیم و سیستم کنترل دمایی
 • کوره و آون نیمه صنعتی با قابلیت برنامه ریزی دمایی
 • خشک کن سینی دار نیمه صنعتی
 • الک-شیکر با قابلیت برنامه ریزی
   
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.247.138.fa
برگشت به اصل مطلب