پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- درباره گروه
درباره گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/11 | 

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی، از سال ۱۳۸۱ با هدف دستیابی به دانش فنی و استفاده از فناوری های زیستی در تولید فرآورده های شیمیایی به روش زیستی و گسترش کاربرد زیست فناوری در صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی فعالیت می نماید. 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.256.154.fa
برگشت به اصل مطلب