پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- امکانات
امکانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۱ | 
• آزمایشگاه میکروبیولوژی نفت 
• آزمایشگاه بیوتکنولوژی صنعتی 
• آزمایشگاه Bench Scale بیوتکنولوژی صنعتی 
•  واحد استخراج و خالص سازی عصاره های گیاهی 
 نسخه حرفه ای نرم افزارهای مهندسی بیوتکنولوژی 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.257.155.fa
برگشت به اصل مطلب