پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- تازه ها
درخشش اعضای هیات علمی و پژوهشگران گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/15 | 

درخشش اعضای هیأت علمی و پژوهشگران گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی 

"در سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران"

در این کنگره بین المللی که در تاریخ ۲۶ الی ۲۸ شهریور سال ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، ۴ مقاله پژوهشی با عناوین ذیل از آقای دکتر عباس بایگان و همکاران ایشان آقای دکتر عباس جعفری جید، آقای مهندس محبوب حبیب زاده و آقای مهندس عباس علی نژاد پذیرفته و ارایه شد.

 
  1. The effect of Xanthan gum on the qualitative and  rheological indicators of sunn pest damaged wheat
  2. Investigation of the effect of ultrasound treatment  on the qualitative and rheological indicators of damaged flour
  3. A review of the natural sweeteners Stevia and its applications in the food industry
  4. Extraction of natural pigment of Rubia Tinctorum L. (Madder) and its applications in the food industry
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.206.204.fa
برگشت به اصل مطلب