پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- محصولات و خدمات
خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 

زمینه‌های فعالیت 

 • بررسی انطباق محصولات غذایی، شیمیایی و ... با استاندارد ملی ایران به عنوان آزمایشگاه همکار و معتمد سازمان ملی استاندارد ایران

 • اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه مواد روش‌‌های بررسی میزان حضور آلاینده­‌ها در محیط زیست و مواد غذایی و...

 • خدمات آزمایشگاهی و آزمون‌های شیمیایی در محیطه مواد غذایی، شیمی تجزیه و فرآورده‌های نفتی

 • سرویس، راه‌اندازی و آموزش دستگاه‌های مدرن تجزیه‌ای

 • تدوین استانداردهای ملی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون‌های شیمی و پتروشیمی، مواد غذایی و سایر کالاها

 • اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه بهینه‌سازی روش‌های استخراج و اندازه­گیری مواد (چاپ چندین مقاله در نشریات علمی نمایه شده در ISI و ارائه در سمینارهای ملی
  و بین المللی)

 • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های آزمایشگاهی و کارگاه‌های تخصصی دستگاه‌‌ها

 • نصب، راه‌اندازی و تعمیرات تخصصی تجهیزات آنالیز دستگاهی

 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خدمات آزمایشگاهی و آزمون در زمینه مواد غذایی و محیط زیست (دریافت فایل)

 • انجام آزمون‌های مطابقت با استاندارد بیش از صد فرآورده در زمینه موادغذایی، کشاورزی، بسته‌بندی، تجهیزات پزشکی، مواد شیمیایی

 • انجام آزمون‌های خوداظهاری محیط زیست و مدیریت پسماند، پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  واحدهای تولیدی ، بیمارستان‌ها و ... 

 • اندازه‌گیـری باقــی‌مانده سموم دفـع آفات نباتی (…,OCPs,OPPs) در مـواد غـذایی و محصـولات کـشاورزی به روش‌هـای

  GC-FID,GC-FPD, GC-ECD,GC-MS , HPLC-DAD-FLD      

 • اندازه‌گیری ترکیبات آلـی و آنالیز آلایند‌ه های آلـی به روش‌های کروماتوگرافی (...,TPHs,PAHs,PCBs,MTBE,POPs,BTEX)

 • اندازه‌گیری ترکیبات آلـی فرار به روش GC-MS-Headspace Analyzer

 • اندازه‌گیری مایکوتوکسین‌ها ، آفلاتوکسین‌ها و سایر سموم قارچی  به روش HPLC-FLD 

 •  اندازه‌گیری باقی‌مانده داروها در فرآورده‌های خام دامی به روش های کروماتوگرافی 

 •  اندازه‌گیری ویتامین‌ها و مواد مؤثره در میوه و سبزیجات، مکمل‌های غذایی به روش HPLC 

 • اندازه‌گیری آنیون‌ها به روش اسپکتروفتومتری  UV-Visible 

 •  اندازه‌گیری فلزات سنگین و کاتیون‌‌ها به روش جذب اتمی FAAS و GF-AAS  (…,As,Pb,Cd,Hg,Cr,Mn,Fe,Zn,Co ,Ni

 • اندازه‌گیری آلاینده‌های آلی و فلزی در نمونه‌های بیولوژیکی مانند پلاسمای خون و ادرار

 •  شناسایی ترکیبات آلی، معدنی و پلیمری به روش FTIR مجهز به سلهای مایع، جامد و  ATR

 • آزمون‌های فیزیکوشیمیایی ( pH ، هدایت، رطوبت، خاکستر، اسیدیته و ....)

 • آزمون‌های تخصصی مواد غذایی ( اندازه‌‌گیری پروتئین، چربی، پراکسید، قند کل، فیبر و ...)

 • اندازه‌گیری شیرین کننده‌های مصنوعی به روش HPLC

 • اندازه‌گیری نگه دارنده‌ها سوربیک و بنزوئیک اسید و نمک‌های آن‌ها به روش HPLC

 •  اندازه‌‌گیری پلی فنل و آنتی اکسیدان‌های چای به روش HPLC

خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در زمینه مواد شیمیایی، کنترل کیفیت سموم دفع آفات نباتی و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی (دریافت فایل) 

 • انجام آزمون‌های فیزیکوشیمیایی فرآورده‌­های نفتی (دانسیته، ویسکوزیته، نقطه انجماد، نقطه ریزش، نقطه اشتعال، خوردگی و ....)

 • تقطیر جزء به جزء در فشار اتمسفرنمونه‌های نفتی

 • آزمون‌های شناسایی و تعیین ماهیت انواع حلال‌های آلی و فرآورده های نفتی به روش GC-MS

 • اندازه‌گیری بنزن و سایر ترکیبات آروماتیک در انواع فرآورده‌های نفتی به روش GC-MS

 • اندازه‌گیری هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در فرآورده‌های نفتی به روش GC-MS

 • اندازه‌گیری هیدروکربن‌های اولفینی در فرآورده‌های نفتی به روش GC-MS

 • اندازه‌گیری و تعیین درصد ترکیبات PONA در فرآورده‌­های نفتی به روش GC-MS

 • اندازه‌گیری ترکیبات اکسیژن دار (الکل‌ها، استرها و... )در فرآورده­‌های نفتی به روش GC-MS

 • اندازه‌گیری گوگرد در نمونه‌های آلی و نفتی به روش X-Ray

 • اندازه‌گیری صمغ موجود در فرآورده‌های نفتی ( تست Gum)

 • آزمون تست نقطه قطره‌ای شدن گریس

 • انجام آزمون‌‌های تعیین ماهیت انواع روغن صنعتی

 • بررسی مشخصه‌های انواع سوخت

 • تعیین ماده موثره سموم دفع آفات نباتی به روش‌های کروماتوگرافی GC, HPLC, GCMS

 • تعیین ماده موثره سموم دفع آفات نباتی به روش‌های کلاسیک

 • تعیین ناخالصی‌های سموم دفع آفات نباتی به روش کلاسیک و کروماتوگرافی

 • بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی (پایداری در مقابل گرما و سرما، امولسیون، دانسیته و ....) سموم دفع آفات نباتی

 • تعیین درصد خلوص و ناخالصی‌های انواع ترکیبات آلی

 • تعیین درصد خلوص و ناخالصی‌های فلزات

 • شیرین سازی و سولفورزدایی انواع فرآورده‌های نفتی

 • مشاوره در جهت تولید بهینه انواع فرآورده‌های نفتی

 • انجام آزمون Wheel test جهت اندازه‌گیری میزان خوردگی

 • انجام پتانسیواستات و گالوانواستات جهت بررسی میزان خوردگی

 • انجام آزمون‌های الکتروشیمیایی

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.218.196.fa
برگشت به اصل مطلب