پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- محصولات و خدمات
محصولات و خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/11 | 
محصولات:  خدمات فنی و مهندسی: 
 • انجام خدمات مهندسی (طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی، مشاوره)
 • تجاری سازی یافته های پژوهشی در زمینه ساخت جاذب ها و کاتالیست های جامد 
 • انجام خدمات تخصصی آنالیز کیفی انواع مواد متخلخل، نانوساختار، جاذب ها، کاتالیست ها
 • همکاری در تدوین دانش فنی تهیه انواع کاتالیست ها و جاذب های مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
خدمات آنالیز شناسایی: 

ردیف 

نوع آزمون

ملاحظات 

۱

آنالیز اندازه گیری مساحت سطح و تخلخل (BET)

آنالیز کامل به همراه تفسیر

۲

آنالیز XRD

 • طیف خام از ۵ درجه تا ۸۰ درجه (Wide Angle) به همراه FWHM

 • طیف خام از ۰/۷ درجه تا ۱۰ درجه (Low Angle)

 • آنالیز Grazing

 • شناسایی فاز

 • محاسبه کریستالیت سایز

۳

آنالیز XRF

آنالیز کامل به همراه آماده سازی

۴

FTIR

نمونه های پودری و مایع به همراه آماده سازی

۵

اندازه گیری سایز ذرات به کمک DLS

 • آنالیز DLS

 • آنالیز Zeto Potential

 • آماده سازی با التراسونیک

۶

آنالیز حرارتی TGA-DTA

تا دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد (با نرخ ۱۰ درجه بر دقیقه)

۷

آنالیز UV

 • UV-Vis (برای نمونه های مایع)

 • UV –DRS ( برای نمونه های پودری)

۸

آنالیزهای عنصری ICP، AAS

آماده سازی مشتمل بر Digestion و Complication

۹

آنالیز VSM

-

۱۰

آنالیز ontact angle

-

۱۱

آنالیز برنامه ریزی دمایی

TPR، TPD

-

۱۲

آنالیز RMS

 • آزمون جاروب فرکانس

 • تغییرات ویسکوزیته مختلط، مدول اتلافی و ذخیره ای، فاکتور اتلاف و .... با فرکانس

 • آزمون حالت پایا

 • تغییرات ویسکوزیته ظاهری و تنش برشی برحسب نرخ برش و تعیین نوع رفتار رئولوژیکی مواد

 • آزمون جاروب کرنش

 • به دست آوردن کرنش ناحیه خطی و غیرخطی در مطالعه ­ی خواص ویسکوالاستیک خطی و غیرخطی

 • آزمون جاروب دما

 • تغییرات ویسکوزیته، مدول و سایر پارامترهای رئولوژیکی با زمان

 • آزمون تعیین نقطه­ی ژل شدن محلول ­ها و رزین­ های گرماسخت

 • تحلیل نتایج

 • مدل سازی هر یک از نتایج

۱۳

آنالیز TEM

 • آنالیزنمونه­ های پودری به همراه آماده سازی

 • هیستوگرام توزیع اندازه ذرات براساس تصاویر TEM

۱۴

آنالیز XPS

-

۱۵

آنالیز

FESEM-EDS-Mapping

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های پودری (۶-۱۰ تصویر) + EDS یک سایت آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های بالک (۶-۱۰ تصویر)

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های بالک (۶-۱۰ تصویر)+ EDS یک سایت آنالیز EDS به ازای هر نمونه (بدون تصویربرداری)

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های پودری (۶-۱۰ تصویر) + Mapping یک سایت

 • آنالیز Mapping به ازای هر نمونه (بدون تصویربرداری)

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های پودری (۶-۱۰ تصویر)+ Line Scan یک سایت

۱۶

آنالیز Total sulfur

آنالیز گوگرد در نمونه های نفتی طبق استاندارد D۴۲۹۴

۱۷

آنالیز سرندی

تا mesh  ۵۰۰


 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.249.140.fa
برگشت به اصل مطلب