پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- محصولات و خدمات
محصولات و خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/11 | 
خدمات آنالیز شناسایی: 

ردیف 

نوع آزمون

ملاحظات 

۱

آنالیز اندازه گیری مساحت سطح و تخلخل (BET)

آنالیز کامل به همراه تفسیر

۲

آنالیز XRD

 • طیف خام از ۵ درجه تا ۸۰ درجه (Wide Angle) به همراه FWHM

 • طیف خام از ۰/۷ درجه تا ۱۰ درجه (Low Angle)

 • آنالیز Grazing

 • شناسایی فاز

 • محاسبه کریستالیت سایز

۳

آنالیز XRF

آنالیز کامل به همراه آماده سازی

۴

FTIR

نمونه های پودری و مایع به همراه آماده سازی

۵

اندازه گیری سایز ذرات به کمک DLS

 • آنالیز DLS

 • آنالیز Zeto Potential

 • آماده سازی با التراسونیک

۶

آنالیز حرارتی TGA-DTA

تا دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد (با نرخ ۱۰ درجه بر دقیقه)

۷

آنالیز UV

 • UV-Vis (برای نمونه های مایع)

 • UV –DRS ( برای نمونه های پودری)

۸

آنالیزهای عنصری ICP، AAS

آماده سازی مشتمل بر Digestion و Complication

۹

آنالیز VSM

-

۱۰

آنالیز ontact angle

-

۱۱

آنالیز برنامه ریزی دمایی

TPR، TPD

-

۱۲

آنالیز RMS

 • آزمون جاروب فرکانس

 • تغییرات ویسکوزیته مختلط، مدول اتلافی و ذخیره ای، فاکتور اتلاف و .... با فرکانس

 • آزمون حالت پایا

 • تغییرات ویسکوزیته ظاهری و تنش برشی برحسب نرخ برش و تعیین نوع رفتار رئولوژیکی مواد

 • آزمون جاروب کرنش

 • به دست آوردن کرنش ناحیه خطی و غیرخطی در مطالعه ­ی خواص ویسکوالاستیک خطی و غیرخطی

 • آزمون جاروب دما

 • تغییرات ویسکوزیته، مدول و سایر پارامترهای رئولوژیکی با زمان

 • آزمون تعیین نقطه­ی ژل شدن محلول ­ها و رزین­ های گرماسخت

 • تحلیل نتایج

 • مدل سازی هر یک از نتایج

۱۳

آنالیز TEM

 • آنالیزنمونه­ های پودری به همراه آماده سازی

 • هیستوگرام توزیع اندازه ذرات براساس تصاویر TEM

۱۴

آنالیز XPS

-

۱۵

آنالیز

FESEM-EDS-Mapping

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های پودری (۶-۱۰ تصویر) + EDS یک سایت آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های بالک (۶-۱۰ تصویر)

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های بالک (۶-۱۰ تصویر)+ EDS یک سایت آنالیز EDS به ازای هر نمونه (بدون تصویربرداری)

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های پودری (۶-۱۰ تصویر) + Mapping یک سایت

 • آنالیز Mapping به ازای هر نمونه (بدون تصویربرداری)

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های پودری (۶-۱۰ تصویر)+ Line Scan یک سایت

۱۶

آنالیز Total sulfur

آنالیز گوگرد در نمونه های نفتی طبق استاندارد D۴۲۹۴

۱۷

آنالیز سرندی

تا mesh  ۵۰۰


تلفن تماس : ۰۹۱۲۲۱۸۱۱۰ (خانم دکتر بشکوفه) 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find-1.249.294.fa.html
برگشت به اصل مطلب