پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- توانمندی ها
توانمندی ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/4 | 
 • تدوین دانش فنی تهیه انواع کاتالیست ها و جاذب های مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و پالایش.
 • تحقیق و ارزیابی نیازمندی های بازار کاتالیست.
 • ارائه خدمات فنی ـ مهندسی برای بهبود، ایجاد و راه‌اندازی واحدهای صنعتی مرتبط .
 • برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت جهت آشنایی کارشناسان صنعت با جاذب ها و کاتالیست ها .
 • تهیه انواع کاتالیستها در مقیاس نیمه صنعتی و عرضه به بازار و ایجاد مرکز توسعه کسب و کار کوچک.
 • انجام طرح‌های پژوهشی جهت بهینه‌سازی روش‌های تهیه و ساخت کاتالیست های مورد استفاده در صنعت.
 • تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در زمینه ساخت جاذب ها و کاتالیست های جامد.
 • تدوین استانداردها و آئین‌نامه‌های مربوط به ویژگی‌ها، کاربردها و چگونگی استفاده از جاذب ها و کاتالیست های جامد .
 • تولید دانش محور کاتالیست های مورد نیاز صنایع.
 • Scaleup نتایج تحقیقاتی پژوهشگران فعال در زمینه ساخت کاتالیست ها و کاربردی کردن آنها.
 • مشـاوره فنـی و تخصـصـی و بهـینـه‌سـازی فـرایندهای سـاخت انـواع جــاذب ها و کـاتـالیسـت‌ها.
 •  اجرای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا  در زمینه کاتالیست.
 • بهره برداری بهینه از امکانات گروه با همکاری سایر مراکز علمی- تحقیقاتی.
 • طراحی، ساخت و راه‌اندازی واحدهای تولید انواع پایه کاتالیسـت آلومینا، سیـلیکا و سیلیکا آلـومـینایـی.
 • طراحی، ساخت و راه‌اندازی واحدهای تولید جاذب‌های جامد.
 • طراحی، ساخت و راه‌اندازی واحد‌های تولید انواع کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش.
 • طراحی و ساخت دستگاه بلندر (ربیون بلندر). 
 • طراحی و ساخت دستگاه استرونایزر اتوماتیک آزمایشگاهی .
 • طراحی و ساخت اکسترودر صنعتی.
 • طراحی و ساخت اکسترودر آزمایشگاهی. 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.254.147.fa
برگشت به اصل مطلب