پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- توانمندی ها
توانمندی ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/11 | 
 طراحی، ساخت و راه اندازی واحدهای زیست فناوری در مقیاس نیمه صنعتی 
• تدوین دانش فنی ساخت محصولات شیمیایی به روش های زیستی 
•  تجاری سازی و افزایش مقیاس تولید محصولات زیست فناوری با استفاده از امکانات آزمایشگاهی، بنچ و پایلوت 
• پایش آلودگی های میکروبی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
• حفاظت فنی صنایع نفتی و محافظت از خوردگی میکروبی 
• تولید و فروش مواد ضد باکتری مصرفی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
•  مشاوره فنی و تخصصی برای رفع مشکلات و تنگناهای فنی موجود در زمینه صنایع زیست فناوری 
• پایش آلودگی های میکروبی کلیه محصولات غذایی مطابق استانداردهای ملی 
•  پیاده سازی الزامات IEC/ISO 17025 و اخذ تأییدیه از سازمان استاندارد 
 اکرودیته سازمان غذا و دارو برای آزمون های کنترل کیفیت محصولات غذایی 
  
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find.php?item=1.258.156.fa
برگشت به اصل مطلب