پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران- پژوهشکده در یک نگاه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

پـژوهشکده توسعه صنایع شیمیایـی ایران، اولین پژوهشکده جهاد دانشگاهـی می‌باشد که موافقت قطعـی آن در سال ۱۳۷۷ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شده است. این مجموعه کامل پژوهشی مشتمل بر دفاتر تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های مجهـز، سالن‌های پایلوت و تولید نیمه‌صـنعتی و همچنین کلاسـهای آموزشـی و فضاهای پشتیبانـی در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی قرار دارد و از قسمت های زیر تشکیل شده است:

• دفاتر تحقیقاتی، کتابخانه تخصصی، امکانات و کلاسهای آموزشی، سایت رایانه

• آزمایشگاه‌های آنالیز دستگاهی (آماده‌سازی، کروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی)

• آزمایشگاه‌های شیمی (سنتز و فرمولاسیون، جداسازی و شناسایی، جاذب‌ها و کاتالیست‌های جامد، شیمی آلی،فراورده‌های نفتی)

• آزمایشگاه‌های مهندسی (Bench Scale، پلیمر، صنایع غذایی، بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی، انرژی)

• سـالن‌ های پایلوت و تولید نیمه صنعتی (صنایع شیمیایی، جاذب‌ها و کاتالیست‌های جامد، عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی)

• کارگاه‌های ساخت و مونتاژ، انبارهای مواد اولیه و محصولات

• مهمانسرا، سالن‌های همایش، رستوران، درمانگاه

 

ساختار پژوهشی و خدمات تخصصی پژوهشکده

• گروه‌های پژوهشی (صنایع شیمیایی، آب و انرژی، جاذب‌ها و کاتالیست‌های جامد، بیو تکنولوژی صنعتی)

• هسته‌های پژوهشی (فناوری‌های  نفت و گاز و پتروشیمی، شیمی آلی و پلیمر)

• مراکز خدمات تخصصی (آنالیز شیمیایی، تولید عصاره‌ها و مواد مؤثره گیاهی، تحقیق و تجاری‌سازی فرآورده‌های شیمیایی، طـراحی و ساخت تجهیزات فرآیندی، سیالات حـفاری، مهندسی انرژی و فناوری‌های یوتیلـیتـی، آموزش و همایش‌های  تخصصی)

 

AWT IMAGE

 

شعار آرمانی

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران در افق ۱۴۰۴، سازمانی است پژوهشی و دانش بنیان، متعالی، پایدار، چابک، خلاق و کارآمد در توسعه علم و فناوری و همچنین پیشرو و تأثیرگذار در تجـاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در حوزه صنایع شیمیایی.

 

ماموریت ها

• پژوهـش کـاربردی و توسـعه‌ای و ایجاد دانـش فنـی در حوزه صنایع‌ شیمیایـی و زمینه‌های تخصصی مرتبط

• استفاده کارآمد از نتایـج پژوهش در ارائه خدمات تخصـصی، فنی و مهنـدسی، تولید نیمه‌صنـعتی و تجـاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

• انتقال تجربه از طریق آموزش و انتشار نتایج پژوهش

 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
http://irdci.ac.ir/find-1.56.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب